Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 1. W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy maturalne w naszym kraju przeprowadzone będą w dniach 8-29 czerwca 2020 r. Będą to tylko egzaminy pisemne.
 2. W naszej szkole egzaminy odbędą się w następujących terminach:
  8 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - język polski, poziom podstawowy
  8 czerwca 2020 r., godz. 14:00 - język polski, poziom rozszerzony
  9 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - matematyka, poziom podstawowy
  10 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - język angielski, poziom podstawowy
  10 czerwca 2020 r., godz. 14:00 - język angielski, poziom rozszerzony
  15 czerwca 2020 r., godz. 9:00 - matematyka, poziom rozszerzony
  19 czerwca 2020 r., godz. 14:00 - historia sztuki, poziom rozszerzony
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku w specyficznych pandemicznych okolicznościach. Przedstawiam Wam te, które muszą być wdrożone obowiązkowo:
  1. na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  2. zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  3. zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i maskotek;
  4. podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Własnym długopisem podpisują też listę obecności;
  5. na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą pitną (niegazowaną);
  6. na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków; osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami; będą one mogły w czasie przerwy opuścić budynek szkoły;
  7. czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej proszę zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mieć zakryte usta i nos;
  8. na teren szkoły będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka jedno- lub wielorazowa, materiał, przyłbica); zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej;
  9. zakrywamy usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz wtedy gdy podchodził będzie do Was członek zespołu nadzorującego, podczas wyjścia do toalety i gdy zakończycie pracę i będziecie wychodzić z sali egzaminacyjnej; można mieć zakryte usta i nos także podczas egzaminu;
  10. jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zakrywać ust i nosa ani maseczkami, ani przyłbicą, może przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej; o takiej sytuacji proszę powiadomić dyrektora szkoły nie później niż 29 maja 2020 r., do godz. 13:00;
  11. w przypadku korzystania ze słowników proszę bezwzględnie zastosować płyn dezynfekujący, który będzie znajdował się na stoliku ze słownikami;
  12. unikajcie tworzenia grup przed rozpoczęciem i po zakończeniu egzaminu; proszę aby grupa A (snycerstwo) przybyła do szkoły na godz. 8:00 zaś grupa B (aranżacja) na godz. 8:20; wrażeniami po egzaminie dzielcie się wykorzystując komunikatory i media społecznościowe; jeszcze raz proszę unikajcie tworzenia grup, szczególnie w szkole;
  13. na stałe salę egzaminacyjną będziecie mogli opuścić najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym; w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej;
  14. jeżeli podczas egzaminu poczujesz się źle natychmiast poinformuj o tym członka zespołu nadzorującego;
 4. Zapoznanie z powyższą informacją proszę bezwzględnie potwierdzić drogą e-mailową lub wykorzystując inne komunikatory wychowawcy klasy (obecna klasa IV) a zdający z lat poprzednich drogą e-mailową lub pisemnie na adres szkoły.
Jesteś tutaj: Home Aktualności Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.