Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Deklaracja dostępności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie (LP Krosno), mające siedzibę przy ul.Lewakowskiego 47, 38 -400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 231 72, adres poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej:www.lpkrosno.pl)

2) W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, ul. Lewakowskiego 47, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. na podstawie szczególnych przepisów prawa, czyli ustaw, a w szczególności Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy osystemie oświaty) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie udzielonej zgody).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji (naboru) na kolejny rok szkolny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie oraz wczasie trwania nauki w szkole, czyli realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacji zadań ustawowych oraz statutowych).

5) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe,w tej sytuacji przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa (tj. Ustawa Prawo oświatowe). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem rekrutacji (naboru) kandydatów na uczniów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie.

6) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w LP w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

8) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w LP w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

9) Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.

10) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

11) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

12) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.

13) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Deklaracja dostępności Dokumenty Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.