Nowe kierunki kształcenia - ARANŻACJA WNĘTRZ oraz PROJEKTOWANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH!

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Nabór 2017

Egzamin wstępny na rok szkolny 2017/2018

 

1. Dokumenty, jakie należy złożyć w szkole w terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca 2017 roku:

  • podanie – druk należy odebrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej liceum (POBIERZ),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w naszej szkole.

2. Dokumenty, jakie należy złożyć w szkole po zakończeniu nauki w Gimnazjum:

  • karta zdrowia,
  • świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • dwie fotografe o wymiarach 30 x 42mm,
  • skrócony odpis aktu urodzenia.

3. Zakres egzaminu.

Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • sprawdzenie w formie ustnej zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi,
  • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, będą uwzględniane wyniki egzaminów gimnazjalnych

4. Termin egzaminów.

20 czerwca 2017 r. godz. 9.00

Zdający przynoszą ze sobą blok rysunkowy A3, ołówki, farby wodne (do wyboru: tempera, plakatówka lub akwarela), pędzle, odzież ochronną i dwa pojemniki na wodę.

Wszyscy kandydaci powinni mieć podczas egzaminów legitymację szkolną.

 

 

Zobacz, jak wygląda nasza szkoła:

 Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

 

Nabór 2017 -Liceum Plastyczne

Jesteś tutaj: Home Nabór 2017