INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Deklaracja dostępności

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lpkrosno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2012.05.10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.01.20

Strona internetowa Państwowego  Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF - szkoła stara się zapewnić poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym. Strona internetowa  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów zawierających podpisy osób uprawnionych oraz pieczęcie. Nie są one dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziami OCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do szkoły w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Aby ułatwić nawigację pomiędzy elementami strony za pomocą klawisza Tab (stanowiącymi jednocześnie odnośniki do innych treści) zastosowano podświetlanie ich kolorem czerwonym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu +48 13 432 13 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego, ul. Lewakowskiego 47, 38-400 Krosno

Do budynku prowadzi wejście od ul. Lewakowskiego.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. W szkole nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Deklaracja dostępności

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.