INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Regulamin wyboru uzupełniających zajęć modułowych

REGULAMIN

wyboru uzupełniających zajęć modułowych

w Liceum Plastycznym im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

 

par. 1

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r. , poz. 785) w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

     

par. 2

 

1.Uczniowie klasy I oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni są zaznajamiani z obowiązkowym regulaminem w zakresie wyboru modułowych uzupełniających zajęć artystycznych na pierwszym zebraniu z wychowawcą.

W roku szkolnym 2014/2015 do końca kwietnia 2015r.

 

2.Wychowawca klasy potwierdza fakt zapoznania uczniów z regulaminem nauczania modułowego przedmiotów artystycznych poprzez sporządzenie wpisu do dziennika lekcyjnego.

 

par. 3

 

1. Dyrektor szkoły ogłasza treść regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej przeznaczonej dla uczniów.

 

2. Kopie regulaminu znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

3.Druki deklaracji wyboru zajęć modułowych uczniowie pobierają od wychowawcy klasy.

 

par. 4

 

1.Termin złożenia deklaracji przypada na ostatni tydzień kwietnia danego roku szkolnego .

W roku szkolnym 2014/2015 termin ten przypada na pierwszy tydzień czerwca.

 

2.Projektowane listy grup dla poszczególnych modułów powinny być zatwierdzone do końca maja danego roku szkolnego.

W roku szkolnych 2014/2015 do 15 czerwca 2015.

 

par. 5

 

1.Dyrektor organizuje nauczanie w zakresie artystycznych zajęć modułowych uzupełniających do wyboru :

 • multimediów i fotografii

 • zespołowych projektów artystycznych

2.Każdego roku dyrektor uwzględniając  możliwości bazowe, kadrowe i finansowe szkoły oraz

zainteresowania uczniów organizuje nauczanie tak , aby uczniowie mieli możliwość wyboru modułów ujętych w podstawie programowej kształcenia artystycznego zgodnie z ramowym planem nauczania.

 

3.Na realizację dwóch modułów dodatkowych przeznacza się ogólną liczbę 6 godzin w cyklu kształcenia.

 

4.Multimedia i fotografia to moduł uzupełniający, który może mieć charakter ogólny:

   • podstawy fotografii

   • projektowanie multimedialne

 

5.Zespołowe projekty artystyczne mogą mieć bardzo różny charakter i mogą je prowadzić nauczyciele różnych specjalności:

 • aranżacja określonej przestrzeni  ( np. plenery rzeźbiarskie, malarskie, gra plenerowa, siedzisko ) ,

 • oprawa plastyczna do szkolnego teatru, przedstawienia, działania artystycznego ( np.

drewniany teatrzyk lalkowy, scenografia, kostiumy ) ,

 • pamiątka z krośnieńskiego plastyka (identyfikacja wizualna szkoły, współpraca z CDS, nowe techniki : witraż, malowanie na szkle ).

 

par. 6

 

1.W terminie ustalonym przez szkołę ( par. 4 ) każdy uczeń, klasy I pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych modułów w klasach II-IV   (zał. nr 1,  zał. nr 2) .

 

2.Poszczególne przedmioty mogą być zrealizowane w ciągu jednego roku, dwóch lub trzech lat

nauki na różnych poziomach oraz bez różnicowania poziomów zaawansowania.

 

3.Zajęcia mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego.

 

4.Szczegółowe zasady współprowadzenie zajęć i odpowiedzialności określa statut szkoły m.in. organizacje zajęć, odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne program nauczania i oceniania.

 

5.Uczeń jest obowiązany w trakcie każdego cyklu kształcenia zrealizować minimum 6 godzin w ramach modułów, realizując co najmniej 2 godziny z każdego modułu multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych.

 

6.Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku zmiany szkoły oraz zawieszenia wybranych zajęć.

 

7.Zajęcia modułowe są prowadzone w grupach.

Regulamin przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21 maja 2015r.

Jesteś tutaj: Home Dokumenty Regulaminy Regulamin wyboru uzupełniających zajęć modułowych

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.