INFORMACJA

Od 1 stycznia 2023 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej Szkoły
publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykkrosno

Arrow up
Arrow down
Chcesz w przyszłości studiować architekturę?
Malarstwo?
Rzeźbę?
Grafikę?
Zostań uczniem naszej szkoły! My przygotujemy Cię do tych studiów!

Nabór 2022

Egzamin wstępny na rok szkolny 2022/2023

 

1. Dokumenty, które należy złożyć w szkole w terminie od 1 kwietnia do 30 maja 2022 roku:

  • podanie – druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  (POBIERZ - plik PDF, rozmiar 414KB).
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w naszej szkole.
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do kl. VIII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie kl. VIII szkoły podstawowej.

2. Dokumenty, które należy złożyć w szkole po zakończeniu nauki w szkole podstawowej:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • karta zdrowia,
  • dwie fotografe o wymiarach 30 x 42mm,
  • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu).

3. Zakres egzaminu.

Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • egzamin w formie ustnej sprawdzający znajomość problematyki związanej z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

4. Termin egzaminów.

7 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Zdający przynoszą ze sobą blok rysunkowy A3, ołówki, farby wodne (do wyboru: tempera, plakatówka lub akwarela), pędzle, odzież ochronną i dwa pojemniki na wodę.

Wszyscy kandydaci powinni mieć podczas egzaminów legitymację szkolną.

 

Zobacz nasz informator:

 

informator o szkole

informator o szkole

informator o szkole

informator o szkole

informator o szkole

informator o szkole

informator o szkole

informator o szkole

Jesteś tutaj: Home Nabór 2022

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.